søndag den 23. februar 2014

Forår, traner og gæs

Længe siden jeg har nået en tur om blog-verdenen. Vi har været ramt af hvad min læge kalder "vuggestuepest". To små børn, der er syge næsten hele tiden, en stor der også har været ramt af to gange omgangssyge og vi voksne også pænt modtagelige oven i job... Jeg glæder mig mere end nogensinde til forår! Det ønske ser ud til at blive opfyldt tidligt i år. 

Med Ole Henriksens ord: "I love it"

Tranerne er også kommet tidligt i år. De trompeterer lystigt morgen, middag, aften, nat og igen meget tidlig morgen - og når de i bedste jetjagerstil flyver lavt hen over huset. 

Bedst som jeg syntes at gæssene var trukket mod bedre vintermarker, er de her også igen. De prøver at overdøve tranerne nede i mosen, men det lykkes ikke helt. 

I haven er vintergækker, erantis og krokus sprunget ud. Mange andre planter er godt på vej. Desværre også brændenælder og andet ukrudt. Må vist om Netto og købe flere storkenæb på tilbud. De plejer at kunne kvæle det meste.